Cultura científica sota zero i re-escriure la història

Fins ahir, hi havia tres menes de logaritmes: els naturals o neperians (base e), els decimals (base 10) i els binaris (base 2). Ahir, per obra i art de EL PAÍS, van neixer els logaritmes googleans (ignoro en quina base estan).

A hores d’ara, després d’un allau de queixes sobre el nivell de cultura científica del redactor de la notícia, tan el texte com l’article han estat esmenats. Curiosament, en el titular han canviat logaritme per buscador i en el texte han canviat logaritme per algorisme (que sembla l’opció més adequada).

La patinada és de les que fan època. Però més enllà del que puguem pensar sobre el desencert del redactor, m’ha fet pensar el fet de que s’hagi rectificat la patinada amb tanta rapidesa. Podria ser que tinguèssim, sense donar-nos compte, un Ministeri de la Veritat? I, d’existir, qui és el Winston Smith encarregat de les correccions?

Benvolgut George, ilustra’ns sobre el tema!

Anuncis