Els nord-americans deuen tenir alguna mena de complexe amb el nombre Π. Ja vaig comentar fa un temps que el Senat del Estat d’Indiana  va tramitar una llei que establia el valor de Π per decret, amb la finalitat de facilitar el càlcul. Idea peregrina que no va arribar a terme, tot i que va fer perdre el temps dels honorables senadors amb una discussió ridícula de la que se’n van fer ressò els diaris de l’època.

Ja entenc que per a l’esperit pragmàtic que ha dominat el país des de l’arribada del Mayflower, ha de ser difícil entendre que un nombre pot tenir infinits decimals que no es repeteixen mai. I, és clar, davant un problema que et condueix a la perplexitat, busques les solucions més agosarades.

Fa uns dies em vaig assabentar d’un altra raresa a les que ens tenen acostumats els senyors de l’altre costat del Atlàntic: Tenen un monument a Π! El monument es troba a la ciutat de Seattle (Washington), a la costa del Pacífic. 

El monument a Π a Seattle (Washington)

Ignoro quines devien ser les motivacions de l’alcalde d’aquella ciutat per a erigir tan estranya escultura. Potser era el dia 14 de març … Els americans escriuen les dates a l’inrevés que nosaltres: primer el mes i després el dia. O sigui que 3.14 és igual a 14 de març; data que també celebren alguns il·luminats, com el dia de Π.

Anuncis