El llibre d’en Littell està ple de dificultats. Ahir mateix vaig descobrir-ne una, o al menys això em sembla, que no és pas gens fàcil. Ben al començament del llibre (pàgina 20), quan en Max ens explica la seva trajectòria vital post-bélica, ens diu que espera arribar al estat de “no tener inclinación por nada que no sea no tener inclinación por nada”, tal com ho va aconseguir Jérôme Nadal. Quan ho vaig llegir el primer cop, vaig pensar que era una frase de reminiscències proustianes. No recordava cap personatge de Proust amb aquest nom, però bé podria ser d’algun autor francès dels anys trenta, potser company dels Bardèche, Brasillach, Maxence, Rebatet, Blond i demés col.legues de la Action Française. Però, per molt que buscava no trobava cap referència d’aquest tal Jérôme Nadal.

Finalment, ahir, vaig pensar que, si es tractava d’un autor francès, hi hauria d’haver algun llibre seu a la Bibliotèque National de France. Vaig anar-me’n, doncs, al catàleg BN-OPALE PLUS de la Bibliotèque, vaig escriure el nom i vaig pitjar “recherche”. No em va fer falta anar a buscar els llibres d’aquest autor perquè ja sabia qui era. En Jonathan Littell, que normalment utilitza els cognoms, no tradueix mai els noms propis dels personatges que surten a la narració, i així veiem desfilar els Wilhelm, els Carl, els Georg, els Berndt, els Heinrich, etc. No obstant, en aquest cas concret, sí que n’ha fet la traducció. Jèrôme Nadal és Jeroni Nadal!, un frare mallorquí del segle XVI.

I la frase que cita, que en el context sembla quietista, és totalment mística en el seu context original. Heus ací la frase d’en Jeroni Nadal: Només em deleixc per mai de res delir-me. Que, així, dita en català, no solament és molt més curta, si no que, a més, és molt més literària. El verb delir-se és de molt difícil traducció a d’altres idiomes. En castellà encara existeix el verb “pirrarse”, però cal reconèixer que “sólo me pirro por no pirrarme nunca más de nada” no queda gaire bonic. He anat a veure com ho havia posat a l’edició original en francès: n’incliner à rien, si ce n’est de n’incliner à rien. No està gens malament, però tampoc te la mateixa força i contundència de la versió catalana.

He dit que ja coneixia la figura de Jeroni Nadal, però no pas pels seus escrits místics i teològics, que desconec absolutament, si no per el paper que va jugar en la difusió per tot Europa d’una nova pedagogia de les matemàtiques. Jeroni Nadal (1507-1580), d’una bona família mallorquina, va estudiar a Alcalà d’Henares, a Paris i a Avignon. A les dues primeres universitats va fer amistat amb Iñigo de Loyola i amb Diego Laínez, que van fundar la Companyia de Jesús uns anys després. Nadal, que tenia por que acabessin en mans de la Inquisició, se’n va entornar a Mallorca, rebutjant les ofertes de ser-ne també membre fundador que, sobre tot Ignasi, li havien fet a Paris.

El cas és que anys després, a Roma, Nadal va acabar ingressant a l’Ordre i Ignasi, que segons sembla li tenia molta confiança, li va encarregar de dirigir el primer col.legi que van fundar els jesuïtes: el de Messina a Sicília. Tot i que l’ensenyament de nens i adolescents no era un dels objectius prioritaris de la nova Ordre, amb el temps això també acabaria canviant. El 1548 es començaven les classes regulars al col.legi de Messina i es conserven alguns exemplars dels impresos que es van fer aquell any amb el detall dels programes d’estudi, al “modus parisiensis”, que trencaven totalment amb la tradició medieval. D’aquests impresos, és sorprenent el canvi de enfoc radical que se li dona al ensenyament de las matemàtiques, emfatitzant les seves dues branques bàsiques (geometria i aritmètica), basant-les en llibres de reconegut prestigi (Euclides i Finé) i aplicant-les a l’astronomia (els problemes de calendari eren importants en aquella època).

És difícil de saber, per manca de documentació primària, quina influència va tenir en aquesta nova orientació el matemàtic Francesco Maurolico (1494-1575), que va viure tota la seva vida a Messina, que va mantenir correspondència amb Jeroni Nadal i que, fins i tot, va ser professor al col.legi de Messina. També cal tenir en compte que, tant Nadal com els seus col.legues de la Ordre, havien estudiat a Paris i havien rebut classes, molt probablement, de Oronce Finé (1494-1555). El que resulta del tot indubtable és que tant Finé com Maurolico van jugar algun paper en aquest canvi pedagògic que acabaria conduint a la famosa frase de Galileu: el llibre de la Natura està escrit en llenguatge matemàtic. I al inici d’una Revolució en el coneixement que no s’ha deturat fins els nostres dies.

Aquests impresos de 1548, indubtablement obra de Nadal, constitueixen la prehistòria de la Ratio Studiorum, aprovada finalment per la Ordre el 1599 i que serà el programa d’estudis de tots els col.legis jesuïtes del món fins a la seva dissolució el segle XVIII. Nadal ja serà mort quan es discuteixin els diferents esborranys de la Ratio, però haurà deixat un destacat deixeble matemàtic, Christoforus Clavius, al front del Collegio Romano, qui serà l’encarregat d’introduir aquesta pedagogia matemàtica a la Ratio. I no cal oblidar que els jesuïtes van ser la primera multinacional de l’ensenyament; a començaments del segle XVII ja existien més de 2.000 col.legis de la Ordre i gestionaven l’ensenyament de prestigioses universitats com les de Paris , Padua i Lovaïna.

Estic content de que els meus coneixements d’història de les matemàtiques m’hagin servit per primer cop per alguna cosa que no fos exclusivament científica. Això en el supòsit de que el Jeroni Nadal del que parlo sigui el mateix al que es refereix Littell, perquè, és clar, podria estar equivocat i el Nadal de Littell ser algun altre personatge ignot. De totes maneres, i si estic en el cert, trobo que el senyor Littell potser s’ha passat de pedant amb aquesta cita. Encara que, de fet, més o menys com jo, que he aprofitat l’avinentesa per a deixar anar el meu rotllo particular. Però és que tinc tant poques ocasions de parlar d’aquestes coses, que quan en surt una, no me’n ser avenir.

Anuncis